ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
ชวนพิศ   แสงสวย
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
วิทยาศาสตร์
ชั้นปีที่สอน
ป.5 
E-MAIL
jimsang6@gmail.com
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
ขอแผนวิทยาศาสตร์ ป5 หน่อยค่ะ - ฉัตนฬี
ขอชื่นชมค่ะ - จินตนา
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559