ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
ณภัทรารัตน์  ถิรภัคเขมณ์ฎฐ
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นปีที่สอน
ม.5 
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
อยากสอบถามในเรื่องของการใช้สื่อวิชาปะวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยมีบ้างไหมครับ - สุรวุฒิ
เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบัน - กันยา
อาจารย์คะ มีวิดีโอเรื่องภูมิศาสตร์โลกไหมคะ - อาซีซ๊ะ
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559